Od czego jest zależna skuteczność własnej przepompowni ścieków i na co trzeba zwrócić uwagę?

Przydomowa przepompownia ścieków stanowi rozwiązanie, które w aktualnych czasach cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród ludzi budujących nowe domy. Inwestorzy decydują się na przydomowe przepompownie przede wszystkim ze względu na ich charakter ekologiczny i łatwość użytkowania. Na co jednak trzeba zwrócić uwagę, żeby oczyszczalnia była bezawaryjna?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - schemat

Źródło: klargester.pl

Kluczowym elementem, bez którego przydomowe pompownie ścieków nie mogą prawidłowo funkcjonować, jest bez wątpienia zespół wszystkich filtrów i pomp, a w szczególności pompa wyporowa. Jeżeli części te nie będą poprawnie działać, to cała przydomowa przepompownia nie będzie wypełniać swojej roli. W konsekwencji może wydarzyć się tak, że nieodpowiednio oczyszczone nieczystości trafią się do ziemi i gruntowych wód, niszcząc je. Inny istotny punkt stanowi właściwe umieszczenie oczyszczalni. Przydomowe pompownie ścieków muszą być umieszczone w pewnym oddaleniu nie tylko od budynku mieszkalnego i granicy działki, lecz również od naszej studni i studni położonych się na terenie najbliższych sąsiadów. Tak surowe przepisy mają za zadanie zmniejszenie niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska w przypadku awarii oczyszczalni. Z tego też powodu przed wybudowaniem przepompowni musimy wystarać się o otrzymanie specjalnej zgody – jest ona uzależniona zależna od wypełnienia właśnie takich warunków, jak przestrzeganie tych odległości. Ważne jest również to, aby zadbać o właściwe zabezpieczenia przez zwrotnym przepływem, który mógłby wyrządzić wiele problemów.

Prawidłowe funkcjonowanie przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od wielu najróżniejszych czynników, a w szczególności od działających elementów filtrujących i tłoczących. Właśnie z tego powodu warto zakupić wysokiej jakości oczyszczalnie, wyposażone w trwałe części wewnętrzne.

Jeżeli intryguje Cię ten artykuł, to bez wahania kliknij tu i zobacz ponadto inny tak samo pasjonujący news części zamienne do systemów klejowych.

Dzięki temu unikniemy wysokich kosztów naprawy, np. gdy popsuje się pompa wyporowa czy jakiś wirnik. Oczyszczalnia sprawdzaj ścieków jest inwestycją, która powinna służyć nam na lata – warto więc wyłożyć teraz trochę więcej pieniędzy, by móc ją bezawaryjnie użytkować przez lata.

Comment is closed.