maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej

Przechowywanie artykułów spożywczych nastręcza zachowania surowych warunków wskazanych w ustawach, rozporządzeniach, czy instrukcjach unijnych. Koszty połączone magazynowaniem towarów w kontrolowanych warunkach wymagają optymalizacji procesów logistycznych.

Priorytetem jest optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej, oraz sposobność stałej kontroli gromadzonych towarów. Właściwe regały do chłodni podołają każdym wymaganiom.
Rozwój gospodarki, wzmożenie się walki konkurencyjnej wśród producentów żywności, zaostrzanie wymogów higienicznych, także stały wzrost kosztów związanych z inwestycjami w teren, jak również w budowę obiektów magazynowych, obliguje do poszukiwania perfekcyjnych rozwiązań gromadzenia towarów. Jest to szczególnie znaczące w wypadku towarów wymagających zachowania specyficznych warunków podczas przechowywania. Automatyczne struktury przechowywania są teraz najnowocześniejszym podejściem w dziedzinie magazynowania produktów. Ich zastosowanie przyczynia się do powiększenia efektywności przedsiębiorstw, dzięki modernizacji wewnątrzzakładowych procesów logistycznych (zobacz również Kador Poland), powiększeniu sprawności przygotowywania zamówień, również umożliwienia użycia efektywnych strategii kierowania logistycznego składnicą.

wizerunek - sprzęt

podesty magazynowe pozwalają na ulepszenie logistyki (jeszcze więcej) magazynowej, zwiększenie produkcji, oraz perfekcyjne wykorzystanie istniejących obiektów. Platformy magazynowe mogą być skonstruowane w rodzajach jedno, lub wielopoziomowej zabudowy, czego rezultatem jest optymalne wykorzystanie wysokości budynku. Stworzenie kolejnych kondygnacji zapewnia sposobność wykorzystania pustej powierzchni i jej zaadoptowania pod składowanie różnorodnych artykułów. Założenie podwyższenia jest doskonałym rozstrzygnięciem zezwalającym na przystosowanie pomieszczenia magazynowego do poszczególnych potrzeb. Względnie łatwa modyfikacja struktury podestu magazynowego umożliwia rozbiórkę i ponowne zastosowanie jego składników po wykonaniu powtórnych obliczeń instalacji.

Zastosowanie podestów magazynowych umożliwia maksymalne wykorzystanie kubatury obiektu, dzięki zwielokrotnieniu dostępnej początkowo przestrzeni.

Comment is closed.