Jak scharakteryzować siłowniki hydrauliczne? Jakiego typu posiadają właściwości, jakie istnieją modele? Jak działają?

Hydrauliczne napędy liniowe, co oznacza siłowniki to najważniejsze i najbardziej widoczne wyjściowe urządzenia w układzie hydraulicznym zarządzania ruchem. Dostępne są w wielu różnych typach oraz wielkościach, a jednocześnie konfiguracjach konstrukcyjnych. Siłowniki tego typu przekształcają ciśnienie cieczy, czyli oleju hydraulicznego, na szybki oraz regulowany ruch liniowy tłoczyska, dla przesunięcia danego obciążenia.

Siłowniki

Standardowe siłowniki hydrauliczne składają się z różnorodnych elementów, jak cylindryczny korpus, dławnica, tłoki oraz tłoczyska z uszczelnieniami oraz elementami prowadzącymi tłok i tłoczysko. Siłowniki najbardziej odpowiednie są do pracy przy różnorodnych wartościach nominalnego ciśnienia. Oferowane są siłowniki (szczegóły w podanym źródle) o wielkości średnicy do dwudziestu centymetrów i skoku do trzystu cm., lecz do specjalistycznych zastosowań wytwarza się znacząco większe.

Masz ochotę przeczytać następne materiały tyczące się wyjaśnianej tu problematyki? Jeśli tak, to wejdź na ten odsyłacz oraz zobacz wpis z www (https://www.prymat.net/oferta/artykuly-przemyslowe/wozki-transportowe/).

Najmniej zaawansowaną budowę posiadają siłowniki pneumatyczne działania jednostronnego, w których olej hydrauliczny doprowadzony jest tylko na jedną stronę tłoka, wytwarzając na wyjściu siłę oraz ruch tylko w jednym z kierunków.

Siła ciężkości przesuwa tłok w początkowe położenie, a olej jest z powrotem przetłaczany do zbiornika. W modelach dwustronnego działania olej hydrauliczny jest doprowadzany na obie strony tłoka, to kreuje ruch oraz siłę zarówno przy wysuwaniu, jaki i chowaniu tłoczyska. Uszczelnienia pomiędzy średnicą zewnętrzną tłoka, jak i średnicą wewnętrzną korpusu siłownika muszą oferować szczelność podczas ruchu tłoka w jednym i drugim kierunku. Określoną odmianę spośród siłowników dwustronnego działania stanowi siłownik z dwustronnym tłoczyskiem, gdzie jedno tłoczysko będzie przechodzić przez czołową, a inne przez tylną pokrywę.

Określoną odmianę dla takich właśnie przedstawionych rodzajów siłowników stanowią siłowniki specjalne ze wzmocnionym tłoczyskiem, jakich rozmiar średnicy podobna jest do średnicy cylindrycznego korpusu siłownika. Bardziej mocna konstrukcja tłoczyska nie umożliwia zaginania się podczas dużego skoku w położeniu poziomym lub wyboczeniu przy większym obciążeniu w pozycji pionowej. A takie mogą się pojawić przy wykorzystaniu w różnego typu prasach. To które siłowniki będą najbardziej właściwe do zastosowań w naszej firmie zależy od wielu czynników, przede wszystkim od modelu, jaki jest do danych zadań przeznaczony.

Comment is closed.