Jak należy stawiać murki oporowe? Z jakiego typu materiałów je stawiać? Jak sprawić, by były wytrzymałe?

Murki oporowe można wykonywać na wiele sposobów. By je wybudować można wykorzystać różne materiały, takiego rodzaju jak cegły, kamienie a nawet gotowe prefabrykaty.

Murki oporowe od FP Lider

Autor: FP Lider
Źródło: http://www.muryoporowe.pl/

Murki można wybudować z kamieni, cegieł klinkierowych, oraz kształtek betonowych, jakie ułożone są na fundamencie. Elementy takiego typu dobrze połączyć z zaprawą cementową. Podczas ich murowania powinniśmy pilnować, aby były one przewiązane. To na pewno ważne gdy mamy do czynienia ze specyficznymi kształtami kamienia, które powinniśmy w ten sposób wybrać, żeby pionowe spoiny między następnymi warstwami nie połączyły się, bo murki oporowe mają wtedy słabszą wytrzymałość konstrukcji. Ścianki, które mają nie więcej niż 80 cm wysokości, wznosić można pionowo, bardziej wysokie zaś muszą być pochylone do skarpy o dziesięć-piętnaście procent.

Jeśli masz ochotę zdobyć więcej informacji na opisywany temat, to notka z serwisu (https://www.itb.pl/badania-laboratoryjne.html) także takie informacje zawiera, więc kliknij tu, żeby je przeczytać.

To z pewnością zwiększa ich stabilność.

Elki oporowe

Autor: FP Lider
Źródło: http://www.muryoporowe.pl/

Długie murki mają dodatkowe wytyczne, w nich bowiem warto co pięć metrów pozostawić szczelinę dylatacyjną. Na nieprzepuszczalnych gruntach od strony skarpy ułożyć warto kilkunastocentymetrową odsączającą warstwę ze żwiru. Ale jedynie kiedy ziemia na działce nie jest przepuszczalna. Bardzo dużo tych wytycznych odnosi się także do pozostałych podobnych konstrukcji, takich jak elki oporowe. Po ulewnym deszczu gleba staje się ciężka, jest w stanie więc niszczyć konstrukcję. By napór wilgotnej gleby nie miał wpływu negatywnego na murek, u jego podstaw dobrze dodać sączki drenarskie, które zbierają wodę oraz odprowadzają ją do studzienki chłonnej.

Jeśli są jakiekolwiek fascynujące Cię pytania na prezentowany temat, to kliknij na oryginalne www, ono zapewne Cię zainteresuje.

A jak wygląda budowa suchych murków oporowych? Do ich wybudowania nie stosujemy zaprawy, bo stabilność konstrukcji oferuje odpowiednie ułożenie elementów.

Suchy murek stawia się z kamiennych ciosów, jakie są posortowane w ten sposób, ażeby miały co najmniej dwie płaskie, równoległe powierzchnie. Fundament jest tworzony przez bloki kamienne, można jednakże też wykorzystać mniej kosztowne betonowe bloczki fundamentowe. Na nieprzepuszczalnym gruncie należy ułożyć je na warstwie tłucznia, ponadto tworzy się także żwirowy drenaż na tyłach murka. Musi być on pochylony do skarpy, jego szerokość zaś nie powinna być mniejsza niż jedna trzecia wysokości. Nie powinniśmy też kłaść sączków drenarskich, bo woda bezproblemowo przedostanie się przez szczeliny między kamieniami.

Comment is closed.